ไม้ยางพาราเป็นไม้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัว นอกจากมีลวดลายที่สวยงามแล้ว ยังมีความคงทน แข็งแรง และสามารถดูแลได้ง่าย จึงทำให้ไม้ยางพาราเป็นที่นิยมนำมาแปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เฟอร์นิเจอร์ และเป็นหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการตกแต่งที่อยู่อาศัยให้ดูสวยงาม นอกจากเป็นทีนิยมในประเทศไทยแล้ว เฟอร์นิเจอร์ และการ ตกแต่งด้วยไม้ยางพารายังเป็นที่ชื่นชอบในตลาดต่างประเทศอีกด้วย เช่น ประเทศญี่ปุ่น ประเทศสหรัฐอเมริกา และในแถบยุโรป

ไม้ยางพาราอัดประสาน

เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา

ไม้ยางพาราแปรรูป