ความรู้เกี่ยวกับไม้ยางพารา

ไม้ยางพารา เป็นไม้ที่มีคุณสมบัติโดดเด่นเฉพาะตัว นอกจากไม้ยางพาราจะมีลวดลายที่สวยงามตามธรรมชาติ คงทน และแข็งแรงแล้ว ไม้ยางพารายังเป็นไม้ที่ดูแลรักษาง่าย ไม้ยางพาราจึงเป็นที่นิยมในการนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนั้นไม้ยางพารายังเป็นพืชเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพราะไม้ยางพาราได้มาจากการแปรรูปต้นยางพาราที่มีอายุมาก ที่ให้น้ำยางได้น้อย โดยปกติชาวสวนยางจะโค่นปลูกต้นยางทดแทนเมื่อต้นยางมีอายุประมาณ 20-30 ปีขึ้นไป ไม้ยางพารามีประโยชน์และศักยภาพมากมาย ไม้ยางพาราได้ถูกนำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตเฟอร์นิเจอร์หลากหลายรูปแบบ เช่นชุดโต๊ะอาหาร ชุดรับแขก ตู้ เตียง รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ชุดสนาม บ้างก็นิยมนำเอาไม้ยางพารามาผลิตเป็นอุปกรณ์ใช้ในครัวเรือน เช่น ชามใส่สลัด ถาดผลไม้ หรือ เขียง บ้างก็นิยมนำมาผลิตเป็นของเล่นสำหรับเด็ก

ความรู้เกี่ยวกับไม้ยางพารา

ไม้ยางพารา เป็นไม้ที่มีคุณสมบัติโดดเด่นเฉพาะตัว นอกจากไม้ยางพาราจะมีลวดลายที่สวยงามตามธรรมชาติ คงทน และแข็งแรงแล้ว ไม้ยางพารายังเป็นไม้ที่ดูแลรักษาง่าย ไม้ยางพาราจึงเป็นที่นิยมในการนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนั้นไม้ยางพารายังเป็นพืชเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพราะไม้ยางพาราได้มาจากการแปรรูปต้นยางพาราที่มีอายุมาก ที่ให้น้ำยางได้น้อย โดยปกติชาวสวนยางจะโค่นปลูกต้นยางทดแทนเมื่อต้นยางมีอายุประมาณ 20-30 ปีขึ้นไป ไม้ยางพารามีประโยชน์และศักยภาพมากมาย ไม้ยางพาราได้ถูกนำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตเฟอร์นิเจอร์หลากหลายรูปแบบ เช่นชุดโต๊ะอาหาร ชุดรับแขก ตู้ เตียง รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ชุดสนาม บ้างก็นิยมนำเอาไม้ยางพารามาผลิตเป็นอุปกรณ์ใช้ในครัวเรือน เช่น ชามใส่สลัด ถาดผลไม้ หรือ เขียง บ้างก็นิยมนำมาผลิตเป็นของเล่นสำหรับเด็ก