เอส ดับบลิว วูด :

ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมไม้ยางพารา

บริษัท เอส ดับบลิว วูด ก่อตั้งตั้งแต่ปี 2547 บริษัทเรามีความเชี่ยวชาญในการผลิต ไม้อัดประสานจากต้นยางพารา และเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา โรงงานของเราตั้งอยู่ที่ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี บริษัทของเรามุ่งเน้นความสำคัญ และความใส่ใจในเองคุณภาพของสินค้า ราคาที่คุ้มค่า ตรงต่อเวลา และบริการดูแลลูกค้าอย่างทั่วถึง บริษัทของเราดำเนินธุรกิจแบบ B2B (Business-to-Business) ซึ่งบริษัทจะผลิตสินค้า ตามความต้องการของลูกค้า (Made-to-order) โดยกลุ่มลูกค้าของเรามีทั้งลูกค้าในประเทศ และส่งออกต่างประเทศในแถบเอเชียและ ยุโรป เช่น ญี่ปุ่น, จีน, และอิตาลี


ผลิตภัณฑ์หลักของเรามีไม้อัดประสานจากต้นยางพารา, เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา, และ ไม้ยางพาราแปรรูป อัดน้ำยา-อบแห้ง ในส่วนของไม้ยางพาราอัดประสาน บริษัทของเรา พิถีพิถันในการสรรหาวัตถุดิบ ไม้ยางพาราที่มีคุณภาพ พร้อมมีความเชี่ยวชาญในการ ผลิตหลากหลายรูปแบบตามความต้องการของลูกค้า เช่น ไม้ Top หน้าโต๊ะ ไม้เส้น ไม้บันได ไม้ราวบันได ชานพัก บันได ไม้ขึ้นรูป และอื่นๆ


ในส่วนของผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา บริษัทเราผลิตเฟอร์นิเจอร์แบบ made-to-order ตามแบบ และความต้องการของลูกค้า ผลิตภัณฑ์ของเราคลอบคลุม เตียง โต๊ะ เก้าอี้ ชุดโต๊ะอาหาร และตู้